מתווה דו שימוש

מיזם בו פועלים באותו שטח קרקעי מתקן לייצור חשמל מאנרגיה סולארית וגידול חקלאי, מבנה מקורה , חממות, מאגרי מים מחלפים, זה בשילוב עם זה. אנו כאן לעזור לזה לקרות. 

שימוש כפול בקרקע שלך.

כחלק מהיעדים השאפתניים של מדינת ישראל להגיע לכ-30 אחוז אנרגיות מתחדשות עד 2030,
משרד האנרגיה מאיץ בנו היזמים לעשות שימוש כפול לקרקע על מנת לעמוד ביעדים.
המשרד ורשות החשמל מציעים תעריפים גבוהים יותר ביחס למערכות סולאריות קרקעיות.
מתווה דו שימוש הוא מיזם בו פועלים באותו שטח קרקעי, מתקן לייצור חשמל מאנרגיה סולארית וגידול חקלאי מבנה מקורה, חממות, מאגרי מים מחלפים, זה במשולב עם זה.
 
ב-11/8/21 התפרסם התיקון לתמ"א 10/ד/10 שאושר ע"י הממשלה והוא אומר שניתן להקים מערכות סולאריות בין השאר בשטחי מחלפים, קירות אקוסטיים, קירות תמך, מטמנות, בתי עלמין ועוד. 

אנחנו כאן כדי לעזור לזה לקרות.

מאגרים

בעקבות החום קיימת בעיה של אידוי מים, הפאנלים הסולאריים הממוקמים על פני המים יוצרים הצללה שמקטינה את האידוי ובאותה עת מפיקים חשמל.

מחלפים

ניצול השטחים הריקים במחלפים עבור ייצור חשמל כאנרגיה ירוקה.

חממות

הצבת מערכות סולאריות בחממות יאפשרו לחקלאים לשפר את הכנסתם ולהרוויח מייצור החשמל בנוסף לייצור היבול בחממה תוך אחריות סביבתית למען הדורות הבאים.

חניונים

לצד ייצור האנרגיה הסולארית, הסככה מקטינה את החשיפה הישירה של כלי הרכב לשמש ובכך היא תורמת גם לחיסכון אנרגטי על ידי צמצום השימוש במערכות הקירור של כלי הרכב החונים במקום.

מטמנות

כיסוי מטמנות של חומרים מסוכנים ובריכות שיקוע לא פעילות בפאנלים סולארים מהווה יתרון של ניצול שטח גדול והכנסה גבוהה